N O E L I A   &   U T M A N I N G E N

(O M   C H A L L E N G E S  S O M   G Å R   F Ö R   L Å N G T )

NOELIA & UTMANINGEN (E-BOK)

 • ISBN: 

 • Tema: Challenges som går för långt 

 • Cirka ålder: 9-12 år 

 • Korta kapitel 

 • Läs högt eller läs själv 


FÖRFATTARHÄLSNING (FILM)

 • Inspirerande hälsning från Caroline Engvall
  till barnen.

 • Längd: 3 minuter 


LÄRARHANDLEDNING (PDF)

Tema: Challenges som går för långt / Noelia & utmaningen

Cirka ålder: 9-12 år 

Längd: 16 sidor 

Av: Emma Frisk Carlström 


NOELIA & UTMANINGEN (LJUDBOK)

 • Tema: Challenges som går för långt 

 • Cirka ålder: 9-12 år 

 • Längd: 22 minuter 


RÖRELSEPAUS MED EVELINA (FILM)

 • Låt: 

 • Längd: 3 minuter 


SAGOSTUND MED GUCCI (FILM)

Uppläsning: Noelia & utmaningen  

Cirka ålder: 9-12 år 

Längd: 22 minuter


MÅLARBILD NOLLAN (PDF)

Illustratör: Katarina Vintrafors 


MALL CIRKEL MED BUDSKAP (PDF)

För t ex egen dekoration till klassrum. 


MÅLARBILD NOLLAN (PDF)

Illustratör: Katarina Vintrafors