Ä R  D E T   R I K T I G T   S A N T,  N O E L I A?

(K Ä L L K R I T I K) 

ÄR DET RIKTIGT SANT, NOELIA? (E-BOK)

 • ISBN: 

 • Tema: Källkritik

 • Cirka ålder: 9-12 år 

 • Korta kapitel 

 • Läs högt eller läs själv 


FÖRFATTARHÄLSNING (FILM)

 • Inspirerande hälsning från Caroline Engvall
  till barnen.

 • Längd: 3 minuter 


LÄRARHANDLEDNING (PDF)

Tema: Källkritik / Är det riktigt sant, Noelia?

Cirka ålder: 9-12 år 

Längd: 16 sidor 

Av: Emma Frisk Carlström 


ÄR DET RIKTIGT SANT, NOELIA?  (LJUDBOK)

 • Tema: Källkritik 

 • Cirka ålder: 9-12 år 

 • Längd: 22 minuter 


RÖRELSEPAUS MED EVELINA (FILM)

 • Låt: 

 • Längd: 3 minuter 


SAGOSTUND MED GUCCI (FILM)

Uppläsning: Är det riktigt sant, Noelia?  

Cirka ålder: 9-12 år 

Längd: 22 minuter


MÅLARBILD NOLLAN (PDF)

Illustratör: Katarina Vintrafors 


MALL CIRKEL MED BUDSKAP (PDF)

För t ex egen dekoration till klassrum. 


MÅLARBILD NOLLAN (PDF)

Illustratör: Katarina Vintrafors