N O E L I A   &   S T J Ä R N F A L L E T

(A T T   F Å   O Ö N S K A D E   B I L D E R  

S K I C K A D E   T I L L  S I G) 

NOELIA & STJÄRNFALLET (E-BOK)

 • ISBN: 

 • Tema: Att få oönskade bilder skickat till sig  

 • Cirka ålder: 9-12 år 

 • Korta kapitel 

 • Läs högt eller läs själv 


FÖRFATTARHÄLSNING (FILM)

 • Inspirerande hälsning från Caroline Engvall
  till barnen.

 • Längd: 3 minuter 


LÄRARHANDLEDNING (PDF)

Tema: Att få oönskade bilder skickat till sig / Noelia & stjärnfallet

Cirka ålder: 9-12 år 

Längd: 16 sidor 

Av: Emma Frisk Carlström 


NOELIA & STJÄRNFALLET (LJUDBOK)

 • Tema: Att få oönskade bilder skickat till sig

 • Cirka ålder: 9-12 år 

 • Längd: 22 minuter 


RÖRELSEPAUS MED EVELINA (FILM)

 • Låt: 

 • Längd: 3 minuter 


SAGOSTUND MED GUCCI (FILM)

Uppläsning: Noelia & stjärnfallet  

Cirka ålder: 9-12 år 

Längd: 22 minuter


MÅLARBILD NOLLAN (PDF)

Illustratör: Katarina Vintrafors 


MALL CIRKEL MED BUDSKAP (PDF)

För t ex egen dekoration till klassrum. 


MÅLARBILD NOLLAN (PDF)

Illustratör: Katarina Vintrafors