Kungsbacka kommun delar ut
'Nollan & nätet' till alla 10-åringar. 

Kungsbacka kommun är en föregångare i arbetet med nätsäkerhet för barn. Nu väljer de att köpa in och dela ut Caroline Engvalls populära böcker om Nollan & nätet till alla barn födda 2013. Vi ställde några frågor om projektet till Amanda Kaså, utvecklare barnkonventionen och Cecilia Ljungkvist Holm, folkhälsoutvecklare.

Berätta mer om detta fantastiska projekt. 
Det började med att en verksamhetsutvecklare och en utvecklare för barnkonventionen spånade om ett mobilkörkort för barn. Idén växte när Kungsbackas folkhälsosamordnare med kriminologi i bagaget kopplades på och hon kände till böckerna om Nollan och nätet. Barnböcker som handlar om olika situationer de kan hamna i när de spelar och chattar på nätet. Det behöver även många föräldrar mer kunskap om.

“Vi såg att det saknades både grundkunskap och säkerhetsmedvetenhet hos barn och deras vuxna när barnet får sin första mobil i handen, så vi ville göra något åt det”.

Vilka kommer få dessa paket? Alla barn födda 2013 som är skrivna i Kungsbacka kommun . 

Har ni arbetat på liknande sätt tidigare? Nej, detta är ett arbete som fötts ur samverkande och omvärldsbevakning. Vi har däremot bra förutsättningar för arbete med social hållbarhet i Kungsbacka och lägger stor vikt på tidiga insatser.

Ni ligger steget före många kommuner i ert förebyggande arbete - har ni några tips om andra vill jobba liknande? Vårt enda råd är, kör! Titta på och låna sådant som andra har gjort och dela med dig till andra. Barnen är allas angelägenhet. Våga ta ett första litet steg, även om ni inte har en färdig strategi från början. 

"Vår vision med det här arbetet är att öka medvetenheten och inspirera till samtal mellan barn och deras vuxna om hela familjens mobiltelefonanvändande."